Liệu tình yêu của Tiwa dành cho cô có đủ để xoa dịu nổi đau, khiến Tiansee gạt đi hận thù để có được một cuộc sống hạnh phúc?

he inspiring and unknown true story behind MercyMe's beloved, chart topping song that brings ultimate hope to so many is a gripping reminder of the power of true forgiveness.

Showing all 2 results